Automatische prijscompensatie bestaat uit afspraken om de inflatie zo min mogelijk merkbaar te maken voor de consument. Dit gebeurt om de koopkracht van de consument even hoog te houden. Als de koopkracht daalt verslechtert de economie. Daarom is de automatische prijscompensatie een belangrijke factor voor de economie. Er moet echter wel geld beschikbaar zijn. Zonder geld is het namelijk niet mogelijk voor bedrijven lonen te verhogen.

Hogere lonen

Vaak wordt dit bereikt door de lonen te verhogen. Als de lonen even hard meestijgen als de inflatie blijft de koopkracht hetzelfde. De koopkracht is hetgeen de consument kan kopen van zijn loon. Inflatie betekent dat de prijzen stijgen. Hierdoor kan een consument minder kopen van zijn loon. Als de lonen echter even hard meestijgen kan hij evenveel blijven kopen. De laatste jaren is de prijscompensatie echter niet gebruikt. Er was simpelweg niet genoeg geld om de lonen te laten stijgen. Hierdoor loopt de koopkracht van de mensen dus terug. Dit houdt daarentegen wel weer in dat er minder geconsumeerd wordt. Dit werkt de inflatie weer tegen. Hierdoor hebben de consumenten dus niet heel veel last van het uitblijven de automatische prijscompensatie. Als de automatische prijscompensatie er altijd zou zijn gebleven, zou de inflatie op zijn blijven lopen.