Averechtse selectie houdt in dat de slechte risisco’s de goede van de markt verdrijven. Bijvoorbeeld op een verzekeringsmarkt waar alleen de mensen met een groot risico zich zullen verzekeren. De mensen met een klein risico verzekeren zich niet door de hoge premie. De verzekeraar wordt zo gedwongen de premie nog verder te verhogen omdat er veel claims zullen worden ingediend door de grote risico’s. Dit is wat men noemt averechtse selectie omdat alleen de mensen die veel risico lopen over zullen blijven.

Averechtse selectie versus anti-selectie

Anti-selectie is het logisch handelen van een consument die niet de kleine risico’s wil verzekeren. Alleen de risico’s met een grote kans op schade zal de consument verzekeren. Deze anti-selectie leidt tot averechtse selectie voor de verzekeringsmaatschappij. Die blijft namelijk achter met alleen de mensen die veel kans op schade lopen.

Averechtse selectie ook wel adverse selection

Averechtse selectie kom je ook vaak tegen als adverse selection. De engelse term wordt veel gebruikt en ook de combinatie adverse selectie is gangbaar. Hopelijk begrijpt u nu wat averechtse selectie inhoudt.