Economie

Home » Economie

Goederen en diensten

Goederen en diensten zijn kortweg zaken waarmee behoeften worden bevredigd. Het zijn zaken waren in een consument geïnteresseerd is en voor wil betalen. Goederen en diensten kunnen los van elkaar geleverd worden maar elkaar ook aanvullen. Diverse goederen en diensten Er zijn natuurlijk vele soorten goederen en diensten. Goederen zijn bijvoorbeeld computers, aardappelen en kaas. [...]

Economie|

Uitgaven

Iedereen kent het woord uitgaven maar economisch is het van belang dit begrip goed te definiëren. Als boekhoudkundig begrip zijn uitgaven een uitstroom van geld of andere liquide middelen naar een ander rechtspersoon. Tegenover deze uitstroom van geld staat meestal natuurlijk een instroom van een ander goed of dienst.  Het inkomende heeft voor de koper [...]

Economie|

Gezinsconsumptie

Gezinsconsumptie zijn alle uitgaven en niet aan belastingen en sparen. Het geld van de gezinsconsumptie gaat naar de zogeheten consumptiegoederen.  In de economische kringloop wordt de gezinsconsumptie altijd aangegeven door een C. Gezinsconsumptie prijsindexcijfer Het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie bereken je net als alle ander indexcijfers.  Je neemt een basisjaar waarin alle prijzen gelijk staan [...]

Economie|

Geregistreerde werkloosheid

Geregistreerde werkloosheid is logischerwijs werkloosheid die geregistreerd staat. Het betreft mensen die geen werk hebben of minder dan 12 uur in de week werken en staan ingeschreven bij het Centrum voor werk en inkomen. Het centraal bureau voor de statistiek werkt met de geregistreerde werkloosheid cijfers. Ze worden elke maand gepubliceerd. Geregistreerde werkloosheid Europa Ook [...]

Economie|

Gemengde economie

Gemengde economie betekenis Een gemengde economie is een economisch systeem. Hierin komen private en openbare ondernemingen beiden voor.  Het is een soort combinatie van kapitalisme en socialisme. Dit wordt ook wel neokapitalisme genoemd. De overheid heeft een aanzienlijke rol in de gemengde economie. Daarom wordt het soms staatskapitalisme genoemd. De overheid kan in de gemengde [...]

Economie|

Gelden

Geldlening Het begrip geldlening is een begrip dat in het gedeelte ‘gelden’ hoort. Het houdt in dat je als persoon een lening aangaat. Je kunt een lening aangaan bij een andere persoon, maar meestal gaat het hier om een lening bij een bank. Dit noem je een zakelijke lening. Bij een zakelijke lening gaat het [...]

Economie|

Gebonden hulp

Gebonden hulp is hulp, waarbij het ontvangende land het schenkende land moet beloven het geld op een bepaalde manier te besteden. Vaak komt het er op neer dat het geld besteed moet worden aan producten of machines uit het land dat het geld schenkt. Omdat er aan de hulp dus bepaalde voorwaarden zijn verbonden spreken [...]

Economie|

GATT

GATT De GATT, oftewel de General Agreement on Tariffs and Trade, is een internationaal handelsverdrag. De GATT werd in het leven geroepen om handelsbelemmeringen tussen verschillende landen te verkleinen. Het is echter niet een normaal verdrag. Dit omdat het verdrag nooit is ondertekend, de Verenigde Staten weigerden dit namelijk. Toch werden veel afspraken die in [...]

Economie|

De groene revolutie

De groene revolutie is een korte periode waarin een groot aantal vernieuwingen binnen de landbouw plaats vond. De korte periode verklaart de term revolutie. Groen staat natuurlijk voor de landbouw en de planten. Tijdens de groene revolutie werden oude methodes vervangen door modernere. De vernieuwingen die plaatsvonden waren bijvoorbeeld gebruik van kunstmest en nieuwe machines. [...]

Economie|