Economie

Home » Economie

Averechtse selectie

Averechtse selectie houdt in dat de slechte risisco's de goede van de markt verdrijven. Bijvoorbeeld op een verzekeringsmarkt waar alleen de mensen met een groot risico zich zullen verzekeren. De mensen met een klein risico verzekeren zich niet door de hoge premie. De verzekeraar wordt zo gedwongen de premie nog verder te verhogen omdat er [...]

Economie|

Asymmetrische informatie

Asymmetrische informatie komt voor bij relaties tussen werkgevers en werknemers. Asymmetrische informatie ontstaat vaak bij gebrek aan transparantie. Asymmetrische informatie bij principaal agentprobleem Het principaal agentprobleem bestaat vaak uit onder andere asymmetrische informatie. De principaal is de opdrachtgever, dus de werknemer. De principaal geeft een opdracht aan de agent, in dit geval de werknemer. De [...]

Economie|

Automatische prijscompensatie

Automatische prijscompensatie bestaat uit afspraken om de inflatie zo min mogelijk merkbaar te maken voor de consument. Dit gebeurt om de koopkracht van de consument even hoog te houden. Als de koopkracht daalt verslechtert de economie. Daarom is de automatische prijscompensatie een belangrijke factor voor de economie. Er moet echter wel geld beschikbaar zijn. Zonder [...]

Economie|

X-inefficiency

X-inefficiency is een begrip dat je geregeld zult tegenkomen . Het is geïntroduceerd door de Amerikaans-Oekraïense  econoom Harvey Leibenstein. Met X-inefficiency bedoeld hij het verschil tussen het veronderstelde optimale gedrag van een bedrijf en het werkelijk vertoonde gedrag. Een bedrijf kan namelijk nooit helemaal optimaal renderen omdat er sprake is van mensenwerk en verkeerde inschattingen. [...]

Economie|

Fusie

Een fusie is iets wat iedereen wel kent uit bijvoorbeeld de sportwereld of bedrijfswereld. De definitie komt neer op een samenvoeging van twee voorheen zelfstandige eenheden. Bij een fusie tussen bedrijven verdwijnen de twee bestaande bedrijven en ontstaat er een nieuw bedrijf. Dit heeft natuurlijk veel gevolgen voor de bedrijfsvoering. Overhevelen van het klantenbestand en [...]

Economie|

Frictiewerkloosheid

Zoals u misschien wel kunt bedenken is frictiewerkloosheid de werkloosheid die ontstaat door frictie op de arbeidsmarkt. Deze frictie tussen vraag en aanbod is op een markt die zo groot en complex is als de arbeidsmarkt nagenoeg onvermijdelijk.  De frictiewerkloosheid op de arbeidsmarkt wordt door een aantal dingen veroorzaakt. Allereerst is het aanbod van arbeid [...]

Economie|

Financieringstekort

Het financieringstekort is een begrip wat betrekking heeft op de financiën van overheden. Een land bepaalt haar financieringstekort door de lopende uitgaven zonder de aflossingen op de staatsschuld van de inkomsten af te trekken. Het financieringstekort is een belangrijk cijfer voor de politieke besluitvorming. Er zijn dan ook vaak debatten aan opgehangen. Er kan natuurlijk [...]

Economie|

Yieldcurve

Een lastig begrip uit het vermogensbeheer is de zogeheten Yieldcurve. De yieldcurve is een grafiek die de verschillen in rendement tussen verschillende leningen laat zien. Op de horizontale as vinden we hierbij de looptijd in jaren tegenover het rendement op de verticale as.  De yieldcurve wordt over het algemeen vooral gebruikt bij obligaties maar je [...]

Economie|

Financieringsbehoefte

Het begrip financieringsbehoefte is eigenlijk hetzelfde als begrotingstekort.  Financieringsbehoefte zijn de inkomsten van de staat min de uitgaven. Hierbij zijn de inkomsten natuurlijk vooral belastingen. De uitgaven zijn de uitgaven die alle ministeries bij elkaar hebben gedaan in een jaar. Hier behoren in tegenstelling tot bij het financieringstekort ook de aflossingen op de staatsschuld bij. [...]

Economie|

Fysiocraten

Fysiocraten zijn de aanhangers van het zogeheten fysiocratisme. Het fysiocratisme is een economische stroming die in de 18e eeuw in Frankrijk is ontstaan. De fysiocraten geloven in een verband tussen de rijkdom van een land en de waarde van de voor landbouw beschikbare grond. Om rijker te worden moest een land volgens de fysiocraten meer [...]

Economie|