Economie

Home » Economie

Urbanisatie

Urbanisatie of verstedelijking is het verschijnsel dat mensen van het platteland naar steden verhuizen.  Urbanisatie wordt over het algemeen veroorzaakt door veranderingen in het leefpatroon van de mensen. Zo woonden lang geleden veel minder mensen in steden omdat men toen nog grotendeels in de landbouw werkten. Met de opkomst van de dienstensector en fabrieken gingen [...]

Economie|

Financiële rekening

Een financiële rekening is een rekening die veranderingen in de verschillende soorten financiële vorderingen en schulden registreert. De financiële rekening werkt tussen de verschillende sectoren van de economie, daarom kan het een goede graadmeter zijn voor de stand van zaken in een bepaalde sector. De financiële rekening is een begrip dat u wellicht niet zo [...]

Economie|

Uitvoer

Uitvoer of export betreft de goederen die uit een bepaald land naar een ander land worden vervoerd.  De meeste uitvoer dient als het de EU verlaat gecontroleerd te worden door de douane. Deze goederen vallen onder de douaneregeling uivoer. Goederen die niet gecontroleerd hoeven te worden vallen onder de douaneregeling passieve veredeling. Deze goederen worden [...]

Economie|

UNCTAD

De Unctad is het orgaan van de verenigde naties dat zich op handel en ontwikkeling richt.  De Unctad is een permanent intergouvernementele conferentie die de handel tussen verschillende lidstaten moet bevorderen. Sinds de oprichting in 1964 heeft de Unctad zich ontwikkeld tot een gezaghebbend orgaan op handelsgebied. Ze oefent invloed uit op politieke debatten en [...]

Economie|

Uitbreidingsinvestering

Een bedrijf geeft geld uit om zichzelf te verbeteren, dit noemen we vaak investeringen. En zoals het woord uitbreidingsinvestering al zegt is dat een investering waardoor een bedrijf uit kan breiden. Vaak doet een bedrijf een uitbreidingsinvestering als de maximale productiecapaciteit is bereikt maar er nog meer winst gemaakt zou kunnen worden. Door een uitbreidingsinvestering [...]

Economie|

EMS

Het EMS voluit Europees Monetair Stelsel is een Europese organisatie die de deelnemers verplichte haar valuta binnen vaste bandbreedten te laten fluctueren. Het EMS werd op initiatief van Duitsland en Frankrijk opgericht in 1979. De bandbreedte waarbinnen de valuta mochten fluctueren hing af van de betrouwbaarheid van de munteenheid. De sterkste munten die niet heel [...]

Economie|

Economie

Economie is de wetenschap die letterlijk vertaald uit het Grieks huishoudkunde inhoudt. Tevens uit het Grieks zijn de termen micro en macro die de deelgebieden de economie afbakenen. Macro-economische vraagstukken gaan over de nationale en internationale economie. U kunt hierbij denken aan werkloosheid, wisselkoersen en inflatie. Micro-economie gaat over de meer kleinschalige economie. Huishoudens van [...]

Economie|

Eigen Vermogen

Het eigenvermogen van een bedrijf zijn de activa van een bedrijf met de schulden er van af getrokken. In een vennootschap zoals een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap wordt het eigen vermogen gevormd door de inleg van de aandeelhouders, de reserves en het inhouden van bedrijfswinsten. Bij het opmaken van de balans is er [...]

Economie|

Economische levensduur

De economische levensduur die ook wel bekend staat als de economische gebruiksduur is de maximale tijd waarin een bedrijf een productiemiddel economisch verantwoord kan gebruiken. U kunt hierbij denken aan een machine die bijvoorbeeld 10 jaar meegaat waarna het voordeliger wordt de machine af te schrijven en een nieuwe aan te schaffen. Het einde van [...]

Economie|