Economie

Home » Economie

Pareto-principe

Het pareto-principe is een economisch begrip waarmee de verdeling van bezittingen over de maatschappij wordt bedoeld. Dit principe is bedacht door de Italiaan Vilfredo Pareto in het begin van de vorige eeuw. Het principe wordt vaak uitgelegd als de 80-20 regel. Dit houdt in dat 80% van alle bezittingen (in Italië) toebehoorde aan 20% van [...]

Economie|

Arbeidswetgeving

In de arbeidswetgeving staat het arbeidsrecht beschreven. Als arbeider heb je recht om verschillende dingen van je werkgever te krijgen. Zo moet je werkgever zorgen voor bepaalde arbeidsomstandigheden. Hetzelde geldt andersom. De werkgever kan de werknemer niet zomaar ontslaan. Hier moet de werkgever toestemming om vragen bij de rechter. Of de werknemer moet zich niet [...]

Economie|

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht Als arbeider heb je recht om verschillende dingen van je werkgever te krijgen. Zo moet je werkgever zorgen voor bepaalde arbeidsomstandigheden. Hetzelde geldt andersom. De werkgever kan de werknemer niet zomaar ontslaan. Hier moet de werkgever toestemming om vragen bij de rechter. Of de werknemer moet zich niet aan bepaalde afspraken hebben gehouden. In [...]

Economie|

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is de afspraak of de afspraken die werkgevers en werknemers maken. In een arbeidsovereenkomst staat de verplichting van de werknemer om te werken voor de werkgever. Ook staat er de verplichting van de werkgever in, namelijk het betalen van loon voor het werk dat de werknemer levert. Een arbeidsovereenkomst is officieel als er [...]

Economie|

Arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit is een belangrijke maatstaf in het productieproces. De arbeidsproductiviteit beschrijft namelijk de verhouding tussen de arbeid en het aantal producten. Het is belangrijk voor een bedrijf om een zo hoog mogelijke arbeidsproductiviteit te hebben. Dit houdt namelijk in dat je relatief weinig werknemers nodig hebt voor het maken van een product. Als je [...]

Economie|

Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit betekent letterlijk de bewegelijkheid van arbeid. Hoe hoger de arbeidsmobiliteit, hoe hoger de bewegelijkheid. Arbeidmobiliteit definitie Als je naar de definitie kijkt van arbeidsmobiliteit zie je dat het hier ook wel wat op lijkt. Arbeidsmobiliteit houdt namelijk in hoe vaak mensen wisselen van beroep. Ook kan je hierbij denken aan wisseling van werkgever of [...]

Economie|

Arbeidsintensieve productie

Arbeidsintensieve productie houdt in dat een bedrijf zich meer richt op de arbeid dan op het kapitaal. Arbeidsintensieve productie voorbeelden Een voorbeeld van arbeidsintensieve productie is het maken van kleren. Hierbij is arbeid de overheersende factor in het productieproces. Vaak brengen deze bedrijven de productiefactor arbeid naar een zo goedkoop mogelijke plek. Dit noem je [...]

Economie|

Arbeidsinkomen

Arbeidsinkomen is het inkomen uit de zogeheten tegenwoordige arbeid. Die inkomsten uit tegenwoordige arbeid zijn: winst uit onderneming, loon en resultaat uit overige werkzaamheden. Voor de precieze regels moet u de site van de Belastingdienst raadplegen. Op die site ziet u dat bijvoorbeeld ook fooien onder arbeidsinkomen vallen. Die laatste post telt alleen als die [...]

Economie|

Arbeidsaanbod

Het aanbieden van arbeid, het arbeidsaanbod bestaat uit de werknemers. Dus niet, zoals veel mensen denken uit werkgevers. Het gaat namelijk om het aanbieden van arbeid. En dit doen de werknemers. Zij bieden als het ware hun lichaam en geest aan om arbeid te leveren. Werknemers proberen hun aanbod zo specifiek en gevarieerd mogelijk te [...]

Economie|

Arbeidcontract

Als je gaat werken bij een bedrijf of iemand sluit je een arbeidscontract af. Hierin staan simpelweg de afspraken die je maakt met je werkgever. In de wet staan bepaalde arbeidsvoorwaarden. De afspraken die je in arbeidscontract staan moeten minstens even goed zijn als de voorwaarden die in de wet staan. De dingen die in [...]

Economie|