De groene revolutie is een korte periode waarin een groot aantal vernieuwingen binnen de landbouw plaats vond. De korte periode verklaart de term revolutie. Groen staat natuurlijk voor de landbouw en de planten. Tijdens de groene revolutie werden oude methodes vervangen door modernere. De vernieuwingen die plaatsvonden waren bijvoorbeeld gebruik van kunstmest en nieuwe machines. De meeste arme boeren hadden geen geld voor deze vernieuwingen. Hierdoor werd de kloof tussen arme en rijke boeren nog groter.

De groene revolutie

De groene revolutie vond in de derde wereld plaats vooral in Azië. De periode waarin dat gebeurde was ergens tussen 1960 en 1980. Het was erg bijzonder omdat de uitvindingen van de westerse wereld nu ook in de arme landen hun nut bewezen. Het feit dat vooral Azië meedeed kwam door de enorme bevolkingsgroei daar. Doordat de bevolking sneller groeide dan de landbouw dreigde een grote hongersnood. De groene revolutie begon in Mexico door de Amerikaanse bioloog Norman Borlaug.  Hij werd later de vader van de groene revolutie genoemd en won in 1970 zelfs de Nobelprijs voor de vrede.

Groene revolutie milieuvriendelijker

Naast deze groene revolutie in de derde wereld staan wij in Europa nu voor een nieuwe groene revolutie. De EU heeft zich namelijk ten doel gesteld het landbouwbeleid milieuvriendelijker te maken.  Het huidige landbouwbeleid kost klauwen vol geld en is bovendien niet duurzaam. Er moet meer aandacht komen voor de wensen van de boeren en de landen. Het beleid voor de landbouwsubsidies moet worden omgegooid om het eerlijker te maken. Uiteindelijk moeten we ook in Europa een groene revolutie ontketenen om het milieu te sparen.