Economische Begrippen

Home » Economische Begrippen

Goederen en diensten

Goederen en diensten zijn kortweg zaken waarmee behoeften worden bevredigd. Het zijn zaken waren in een consument geïnteresseerd is en voor wil betalen. Goederen en diensten kunnen los van elkaar geleverd worden maar elkaar ook [...]

februari 1st, 2016|Categories: Economie|0 Comments

Uitgaven

Iedereen kent het woord uitgaven maar economisch is het van belang dit begrip goed te definiëren. Als boekhoudkundig begrip zijn uitgaven een uitstroom van geld of andere liquide middelen naar een ander rechtspersoon. Tegenover deze [...]

januari 27th, 2016|Categories: Economie|0 Comments

Gezinsconsumptie

Gezinsconsumptie zijn alle uitgaven en niet aan belastingen en sparen. Het geld van de gezinsconsumptie gaat naar de zogeheten consumptiegoederen.  In de economische kringloop wordt de gezinsconsumptie altijd aangegeven door een C. Gezinsconsumptie prijsindexcijfer Het [...]

januari 15th, 2016|Categories: Economie|0 Comments

Geregistreerde werkloosheid

Geregistreerde werkloosheid is logischerwijs werkloosheid die geregistreerd staat. Het betreft mensen die geen werk hebben of minder dan 12 uur in de week werken en staan ingeschreven bij het Centrum voor werk en inkomen. Het [...]

januari 8th, 2016|Categories: Economie|0 Comments

Gemengde economie

Gemengde economie betekenis Een gemengde economie is een economisch systeem. Hierin komen private en openbare ondernemingen beiden voor.  Het is een soort combinatie van kapitalisme en socialisme. Dit wordt ook wel neokapitalisme genoemd. De overheid [...]

januari 1st, 2016|Categories: Economie|0 Comments

Gelden

Geldlening Het begrip geldlening is een begrip dat in het gedeelte ‘gelden’ hoort. Het houdt in dat je als persoon een lening aangaat. Je kunt een lening aangaan bij een andere persoon, maar meestal gaat [...]

december 29th, 2015|Categories: Economie|0 Comments

Gebonden hulp

Gebonden hulp is hulp, waarbij het ontvangende land het schenkende land moet beloven het geld op een bepaalde manier te besteden. Vaak komt het er op neer dat het geld besteed moet worden aan producten [...]

december 22nd, 2015|Categories: Economie|0 Comments

GATT

GATT De GATT, oftewel de General Agreement on Tariffs and Trade, is een internationaal handelsverdrag. De GATT werd in het leven geroepen om handelsbelemmeringen tussen verschillende landen te verkleinen. Het is echter niet een normaal [...]

december 15th, 2015|Categories: Economie|0 Comments

De groene revolutie

De groene revolutie is een korte periode waarin een groot aantal vernieuwingen binnen de landbouw plaats vond. De korte periode verklaart de term revolutie. Groen staat natuurlijk voor de landbouw en de planten. Tijdens de [...]

december 8th, 2015|Categories: Economie|0 Comments