Economische Begrippen

Home » Economische Begrippen

Pareto-principe

Het pareto-principe is een economisch begrip waarmee de verdeling van bezittingen over de maatschappij wordt bedoeld. Dit principe is bedacht door de Italiaan Vilfredo Pareto in het begin van de vorige eeuw. Het principe wordt [...]

augustus 12th, 2015|Categories: Economie|0 Comments

Arbeidswetgeving

In de arbeidswetgeving staat het arbeidsrecht beschreven. Als arbeider heb je recht om verschillende dingen van je werkgever te krijgen. Zo moet je werkgever zorgen voor bepaalde arbeidsomstandigheden. Hetzelde geldt andersom. De werkgever kan de [...]

augustus 12th, 2015|Categories: Economie|0 Comments

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht Als arbeider heb je recht om verschillende dingen van je werkgever te krijgen. Zo moet je werkgever zorgen voor bepaalde arbeidsomstandigheden. Hetzelde geldt andersom. De werkgever kan de werknemer niet zomaar ontslaan. Hier moet [...]

juli 18th, 2015|Categories: Economie|0 Comments

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is de afspraak of de afspraken die werkgevers en werknemers maken. In een arbeidsovereenkomst staat de verplichting van de werknemer om te werken voor de werkgever. Ook staat er de verplichting van de [...]

juli 18th, 2015|Categories: Economie|0 Comments

Arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit is een belangrijke maatstaf in het productieproces. De arbeidsproductiviteit beschrijft namelijk de verhouding tussen de arbeid en het aantal producten. Het is belangrijk voor een bedrijf om een zo hoog mogelijke arbeidsproductiviteit te [...]

juli 18th, 2015|Categories: Economie|0 Comments

Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit betekent letterlijk de bewegelijkheid van arbeid. Hoe hoger de arbeidsmobiliteit, hoe hoger de bewegelijkheid. Arbeidmobiliteit definitie Als je naar de definitie kijkt van arbeidsmobiliteit zie je dat het hier ook wel wat op lijkt. [...]

juli 18th, 2015|Categories: Economie|0 Comments

Arbeidsintensieve productie

Arbeidsintensieve productie houdt in dat een bedrijf zich meer richt op de arbeid dan op het kapitaal. Arbeidsintensieve productie voorbeelden Een voorbeeld van arbeidsintensieve productie is het maken van kleren. Hierbij is arbeid de overheersende [...]

juli 18th, 2015|Categories: Economie|0 Comments

Arbeidsinkomen

Arbeidsinkomen is het inkomen uit de zogeheten tegenwoordige arbeid. Die inkomsten uit tegenwoordige arbeid zijn: winst uit onderneming, loon en resultaat uit overige werkzaamheden. Voor de precieze regels moet u de site van de Belastingdienst [...]

juli 18th, 2015|Categories: Economie|0 Comments

Arbeidsaanbod

Het aanbieden van arbeid, het arbeidsaanbod bestaat uit de werknemers. Dus niet, zoals veel mensen denken uit werkgevers. Het gaat namelijk om het aanbieden van arbeid. En dit doen de werknemers. Zij bieden als het [...]

juli 18th, 2015|Categories: Economie|0 Comments

Arbeidcontract

Als je gaat werken bij een bedrijf of iemand sluit je een arbeidscontract af. Hierin staan simpelweg de afspraken die je maakt met je werkgever. In de wet staan bepaalde arbeidsvoorwaarden. De afspraken die je [...]

juli 18th, 2015|Categories: Economie|0 Comments