Het begrip financieringsbehoefte is eigenlijk hetzelfde als begrotingstekort.  Financieringsbehoefte zijn de inkomsten van de staat min de uitgaven. Hierbij zijn de inkomsten natuurlijk vooral belastingen. De uitgaven zijn de uitgaven die alle ministeries bij elkaar hebben gedaan in een jaar. Hier behoren in tegenstelling tot bij het financieringstekort ook de aflossingen op de staatsschuld bij.  In Nederland staat de verwachte Financieringsbehoefte altijd keurig beschreven in de miljoenenota. Halverwege het jaar wordt in de najaarsnota een overzicht gegeven van het lopende jaar. Nederland heeft vergeleken met andere Europese landen altijd een vrij lage financieringsbehoefte. In 2007 was de financieringsbehoefte zelfs maar 0,6% van het BBP, zo laag was het nog nooit eerder geweest.

Financieringsbehoefte berekenen

Het berekenen van de financieringsbehoefte is vrij eenvoudig. Eerst tel je alle inkomsten van de staat bij elkaar op. Hier trek je vervolgens de uitgaven van alle ministeries van af en je houdt de financieringsbehoefte of het begrotingstekort over. Om het uit te drukken in BBP deel je de financieringsbehoefte door het BBP. De financieringsbehoefte als percentage van het BBP wordt vaak ook in de politiek gebruikt om de begrotingspolitiek te bepalen.