Fysiocraten zijn de aanhangers van het zogeheten fysiocratisme. Het fysiocratisme is een economische stroming die in de 18e eeuw in Frankrijk is ontstaan. De fysiocraten geloven in een verband tussen de rijkdom van een land en de waarde van de voor landbouw beschikbare grond. Om rijker te worden moest een land volgens de fysiocraten meer grond voor landbouw verwerven. Dit kon door ofwel aan landontwikkeling te doen zoals in Nederland in die tijd al volop gebeurde. Ofwel door het verbeteren van de al aanwezige landbouwgrond. Het fysiocratisme is vermoedelijk de eerste echt goed ontwikkelde economische theorie. Dit ontwikkelen gebeurde met name door de Fransen Quesnay en Turgot.

Door de ontwikkelen van de fysiocraten kwamen ook andere economische theorieën in een stroomversnelling. Vlak na de dood van Quesnay in 1774 kwam het beroemde The Wealth of Nations van Adam Smith uit. In de huidige tijd is het denken van de fysiocraten natuurlijk achterhaald maar er zijn toch een aantal sterke punten uit te halen. De fysiocraten waren de eerste die de in plaats van naar de rijkdom van de vorst naar de rijkdom van het hele land keken. Om deze rijkdom te kunnen waarborgen was volgens hen dus een productieve landbouw nodig.