GATT

De GATT, oftewel de General Agreement on Tariffs and Trade, is een internationaal handelsverdrag. De GATT werd in het leven geroepen om handelsbelemmeringen tussen verschillende landen te verkleinen. Het is echter niet een normaal verdrag. Dit omdat het verdrag nooit is ondertekend, de Verenigde Staten weigerden dit namelijk. Toch werden veel afspraken die in het verdrag stonden ingevoerd en nageleefd. Ook werd er een commissie aan vastgesteld en werden er financiën aan toegekend. De GATT heeft vele jaren gezorgd voor een goede omgeving om te handelen en hierdoor is de wereldeconomie in een stroomversnelling geraakt. In 1995 is de GATT overgegaan in de World Trade Organisations, de WTO

GATT: Wereldovereenkomst voor Tarieven en Handel is een internationaal handelsverdrag

De GATT is opgesteld uit 3 basisprincipes. Die hieronder staan.

  1. Non-discriminatie principe
  2. Transparantieprincipe
  3. Wederkerigheidsprincipe

Deze principes werden door de landen die het verdrag op hebben gesteld heel belangrijk gevonden. Als deze 3 principes nageleefd zouden worden door alle landen zou dat de handel ernstig ten goede komen wat zou zorgen voor een verhoogde algemene welvaart.

GATT vs WTO

De GATT waren regels gebaseerd op principes die door verschillende landen waren bedacht en vastgelegd. De WTO is een een eigen organisatie die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. WTO staat voor World Trade Organisation, oftewel de Wereldhandelsorganisatie. In 1995 is de WTO ontstaan nadat de GATT afgeschaft werden. Volgens de eigen site zijn de taken van de WTO het verbeteren van internationale handel door het verminderen van internationale handelsbarrières. Verschillen tussen de GATT en WTO zijn dat de WTO groter is, simpelweg omdat het meer lidstaten heeft. Zo is een afspraak die wordt vastgelegd binnen de WTO dus ook meer waard, omdat deze moet worden opgevolgd door meerdere landen. De WTO is in de moderne tijd een heel belangrijk handelsorgaan, het zorgt voor eerlijkere handel. Ook kan de WTO handelsbelemmeringen opleggen aan landen of staten die zich niet houden  de voorgeschreven regels. Omdat de WTO een internationale organisatie is worden ook vaak landen gestraft die zich niet houden aan regels van de VN, het hoeveel niet handelsregels te zijn. Al met al is de WTO een grotere organisatie dan de GATT. Ook heeft de WTO simpelweg meer macht dan de GATT omdat de GATT een overeenkomst was, het was geen organisatie die iedereen streng kon controleren of de regels kon vernieuwen. Door over te gaan van de GATT naar de WTO is er veel veranderd en is de handel internationaal nog eerlijker en beter geregeld.