Gebonden hulp is hulp, waarbij het ontvangende land het schenkende land moet beloven het geld op een bepaalde manier te besteden. Vaak komt het er op neer dat het geld besteed moet worden aan producten of machines uit het land dat het geld schenkt. Omdat er aan de hulp dus bepaalde voorwaarden zijn verbonden spreken we van gebonden hulp. De gever van de hulp verwacht een tegenprestatie voor de geboden hulp. Gebonden hulp is een manier

Ongebonden hulp versus gebonden hulp

Het verschil tussen ongebonden en gebonden hulp zit hem natuurlijk in de voorwaarden. Aan ongebonden hulp zijn geen of minder voorwaarden verbonden. In het geval van gebonden hulp wordt een tegenprestatie van het ontvangende land gevraagd. Bij ongebonden hulp mag het land dat de hulp ontvangt zelf bepalen wat ze er mee doen. Voor het land dat de hulp ontvangt is ongebonden hulp dus prettiger. Voor het land dat hulp geeft zal gebonden hulp voordeliger zijn omdat ze iets van het geld terug zullen zien.

Gebonden hulp Nederland

Rond de eeuwwisseling was er in ons land een sterke discussie over gebonden hulp.  De toenmalige minister Herfkens van ontwikkelingsamenwerking voerde een strijd tegen de gebonden hulp. Sinds die tijd is er steeds minder sprake van gebonden hulp door ons land. In 2013 diende D66 kamerlid Sjoerdsma er nog een motie over in. Hij pleitte ervoor het volledig af te schaffen maar dit zag minister Ploumen niet zitten.  Gebonden hulp vanuit Nederland gebeurt nog steeds al wordt het steeds minder.