Gemengde economie betekenis

Een gemengde economie is een economisch systeem. Hierin komen private en openbare ondernemingen beiden voor.  Het is een soort combinatie van kapitalisme en socialisme. Dit wordt ook wel neokapitalisme genoemd. De overheid heeft een aanzienlijke rol in de gemengde economie. Daarom wordt het soms staatskapitalisme genoemd. De overheid kan in de gemengde economie zowel de rol van aandeelhouder als de rol van ondernemer op zich nemen. De overheid heeft in de gemengde economie een grotere rol dan in Nederland het geval is. Een gemengde economie bestaat op dit moment bijvoorbeeld in Turkije.

Gemengde economie voordelen

De gemengde economie is ooit bedacht door John Maynard Keynes. Hij meende dat de overheid door middel van anticyclisch beleid de economie moest helpen. In goede tijden  zou de overheid bezuinigen om in slechte tijden flink uit te kunnen geven.  Dit zou de economie door diepe dalen heen kunnen helpen. Ander voordeel van de gemengde economie is dat de overheid goed toezicht kan houden op de kwaliteit van producten.  Er zijn verschillende modellen van de gemengde economie ieder met eigen voordelen.  Het Scandinavisch model heeft de meeste overheidsbemoeienis. Het Angelsaksisch model het minste. Het West-Europese model van de gemengde economie zit daar tussen in.