Geregistreerde werkloosheid is logischerwijs werkloosheid die geregistreerd staat. Het betreft mensen die geen werk hebben of minder dan 12 uur in de week werken en staan ingeschreven bij het Centrum voor werk en inkomen. Het centraal bureau voor de statistiek werkt met de geregistreerde werkloosheid cijfers. Ze worden elke maand gepubliceerd.

Geregistreerde werkloosheid Europa

Ook de werkloosheid binnen Europa wordt natuurlijk bijgehouden door een bureau. Het betreft het Luxemburgse Eurostat. Op 1 mei 2013 waren de werkloosheidscijfers weer naar recordhoogte gestegen. In de volledige EU zijn 26 miljoen geregistreerde werklozen. In alleen de eurolanden is dit bijna 20 miljoen. Dit betekent dat 1 op de 8 Europeanen in de geregistreerde werkloosheid zit.

Geregistreerde werkloosheid Nederland

In Nederland is het percentage geregistreerde werklozen gelukkig een stuk lager dan in de EU. In ons land zit zo’n 5% van de mensen in de geregistreerde werkloosheid.