Michael Eugene Porter is een legendarische strategicus, geboren in de staat Michigan op 23 mei 1937. In 2016 werkt Michael Porter als professor aan de Harvard Business School. In 1973 behaalde hij zijn doctoraat Bedrijfseconomie aan de Harvard.

Michael Porter heeft een heleboel modellen ontwikkelt, welk een groot bijdrage leveren op het gebied van bedrijfskunde. De drie meest bekende werken van Porter zijn: 1. het vijfkrachtenmodel (five forces model), 2. waardeketenmodel (value chain model) en 3.de generieke concurrentiestrategieën. Deze zullen wij kort in dit artikel behandelen.

Michael Porter en het vijfkrachtenmodel

Met behulp van het vijfkrachtenmodel wil men de winst van een bedrijf vergroten. Hierbij moet er volgens Michael Porter gekeken worden naar vijf factoren. Alleen als deze vijf factoren optimaal geoptimaliseerd zijn, zal een bedrijf effectief en efficiënt kunnen werken. De vijf krachten zijn als volgt: de leverancier, de afnemers, de mate van goederen die uw product kunnen vervangen, nieuwe concurrentie en huidige concurrentie.

Michael Porter en zijn waardeketenmodel

De waardeketenmodel oftewel de waardeketenanalyse bestaat uit primaire- en secundaire (ondersteunende) activiteiten. Elk activiteit zou waarde moeten toevoegen aan het product. De primaire activiteiten bestaan uit: service, marketing, uitgaande logistiek, operationele activiteiten, binnenkomende logistiek. De secundaire activiteiten bestaan uit: infrastructuur, HRM, technologische ontwikkeling en verwervingen. Alleen als al deze activiteiten geoptimaliseerd zijn, zal de toegevoegde waarde van het product optimaal zijn.

Michael Porter en het raamwerk van generieke concurrentie-strategieën

Volgens Porter moet een bedrijf kiezen tussen kostenbesparend werken en het ontwikkelen van een uniek product. Er moet een duidelijke strategie zijn, waarbij duidelijk is wat het bedrijf wil. Zo zijn er vier strategieën waaruit gekozen kan worden, namelijk: kostenleiderschap, differentiatie, focus op kosten en focus op differentiatie.

Michael Porter versus critici

Naast lof heeft men ook kritiek op Porter. Porter staat er namelijk om bekend om stellingen/hypothesen te bewijzen met inconsistente logica. Hierbij laat hij het vaak na om zijn beweringen emperisch te toetsen, althans laat hij het na om deze in zijn werken te presenteren.

Info: https://www.isc.hbs.edu/about-michael-porter/Pages/default.aspx