Arbeidsjaren

De P/A ratio is de verhouding tussen aan de ene kant personen en aan de andere kant arbeidsjaren.  Dit houdt het beeld in waarbinnen een land in deeltijd gewerkt wordt.
Het geeft dus een beeld van de mate waarin binnen dit land in deeltijd gewerkt wordt. Als bijvoorbeeld 20 personen werkloos zijn en zij zoeken allemaal een halve fulltime baan, dan zijn er dus tien arbeidsjaren werkloos. Je hebt dan gemiddeld twee personen nodig om een arbeidsjaar te kunnen vullen.

Daarnaast zegt dit ook wat over de werkgelegenheid binnen een bepaald bedrijf. Het geeft aan hoeveel personen er daadwerkelijk gebruikt worden bij de totstandkoming van een product. Hierdoor kun je ook het totale aantal uren berekenen waarin geproduceerd wordt naar gehele banen. De P/A ratio geeft dus een duidelijk beeld tussen de hoeveelheid personen en de arbeidsjaren die deze personen samen vol maken.