Een pandbrief is een soort obligatie, een schuldbewijs, die wordt uitgegeven door een hypotheekbank. Deze hypotheekbank zorgt door middel van het verstrekken van hypotheken voor het onderpand van een obligatie. Ook deze hypotheken hebben weer een onderpand. Hierdoor kunnen we de naam meteen verklaren. Dit extra onderpand zorgt voor een gunstiger rentetarief voor de hypotheekgever.

Pandbrieven

Pandbrieven zijn gewone effecten (obligaties). Deze kunnen worden uitgegeven door hypotheekbanken. Een pandbrief kan ondersteund worden door een gedeelte van een hypotheek als onderpand in te zetten. Mochten mensen alsnog in de problemen kunnen komen door risico’s met deze pandbrieven, dan kunnen deze mensen hypotheken net zo makkelijk weer vrij maken van een pandbrief.