Parallellisatie is het vergroten van het assortiment van een bedrijf. Het is het tegenovergestelde van specialisatie. Bij parallellisatie gaat het erom dat een bedrijf meer producten gaat verkopen of zelf gaat produceren. Een bedrijf gaat dus uitbreiden en besluit om zich meer te gaan ontwikkelen. De bedrijfskolom wordt breder en het assortiment van een bedrijf wordt hierdoor groter. Als een bedrijf besluit om naast chocola ook pepermunt te gaan produceren, komt er een proces van parallellisatie op gang. Wanneer een bedrijf echter besluit om puur en alleen nog maar een enkel product te produceren dan wel te verkopen, is het bedrijf zich aan het specialiseren en wordt het proces van parallellisatie stop gezet.

Ook kan een bedrijf besluiten een deel van de productie van een ander bedrijf over te nemen. Als men op dat moment een product binnen haalt die men zelf tot dan toe nog niet heeft geproduceerd, vindt er ook parallellisatie plaats. De productie dijt uit en er worden meer (verschillende goederen) geproduceerd.

Een nadeel aan de parallellisatie is het verdwijnen van specifieke branches. Wanneer een winkel allerlei verschillende producten verkoopt, verdwijnt het eigen gezicht meer en meer en daarmee het karakter. De parallellisatie heeft op die manier al een grote invloed gehad op onder meer supermarkten.