Prijsdiscriminatie is zoals de naam al zegt het discrimineren van consumenten door middel van prijzen. Dit discrimineren gebeurd door verschillende prijzen voor hetzelfde product te vragen.

Prijsdiscriminatie of prijsdifferentiatie

Het begrip prijsdiscriminatie wordt vaak verward met prijsdifferentiatie. Het is echter wel degelijk iets anders. Het verschil zit hem erin dat het bij prijsdiscriminatie dezelfde producten betreft. Terwijl dezelfde prijs wordt gevraagd. Bij het prijsdifferentiatie gaat het om producten met (minimale) verschillen.  Er zijn talloze voorbeelden van prijsdiscriminatie te bedenken.  We zullen er voor u een paar uitwerken om het begrip nog wat duidelijker te krijgen. U kunt bijvoorbeeld denken aan korting voor kinderen, ouderen of groepen. Het is helemaal niet zeker dat ouderen minder te besteden dan sommige niet ouderen. Toch betalen ze een lagere prijs.  Het woord discriminatie heeft een negatieve bijklank en ook prijsdiscriminatie hoeft dus zeker niet altijd een positief effect te hebben.

Prijsdifferentiatie bestaat tevens in verschillende gradaties. Eerste graad houdt in dat de prijs per klant verschilt. Dit omdat de aanbieder denkt dat de een meer kan betalen dan de ander. Discriminatie aan de hand van het aantal afgenomen goederen houdt is tweede graad prijsdiscriminatie. Derde graad prijsdiscriminatie gaat om groepen klanten zoals bijvoorbeeld eerder genoemde ouderen.

Info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Prijsdiscriminatie