Principaal wordt vaak omschreven als degene die de opdracht geeft of ergens de baas over is. Die opdracht geeft de principaal dan aan een uitvoerder die we ook vaak de agent noemen. De principaal heeft er belang bij dat de uitvoerder zijn opdracht zo goed mogelijk uitvoert omdat de principaal daar dan de vruchten van zal plukken.

Principaal agent theorie

Deze uitgangspunten zijn ook de basis van de principaal agent theorie. Dit is een theorie die problemen voorziet in de relatie tussen de principaal en de agent die een klus voor hem uit moet voeren. De problemen ontstaan doordat de agent niet alleen de belangen van de principaal belangrijk vindt bij het uitvoeren van de opdracht.  Doordat de principaal niet alle informatie heeft over het functioneren van de agent kan de agent er voor kiezen meer zijn eigen belang te dienen door bijvoorbeeld langere pauzes te nemen.  Een voorbeeld van een relatie tussen een principaal en een agent is natuurlijk die van werkgever en werknemer.