Een product of meerdere producten met succes uitbrengen op de markt is een omschrijving van het begrip productinnovatie. De innovatie kan als het ware geperfectioneerd worden door alle afzonderlijke stappen van de productinnovatie zo goed mogelijk door te lopen. De stappen van de innovatie zijn vaak als volgt. Eerst moet er productontwikkeling plaatsvinden. Dan moet het product getest worden. Als het testen met succes is afgerond zal het product aan de hand van een bepaalde  marktstrategie op de markt worden gebracht. Als al deze stappen zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd zal de productinnovatie het succesvolst verlopen.

Productontwikkeling en productinnovatie

Het proces van productinnovatie kent meerdere fases die net genoemd zijn. Hier zullen de stappen wat verder uitgelegd worden.  Eerst moet er dus aan productontwikkeling worden gedaan. Hier moet niet te licht aan getild worden. Oftewel er moet eerst innovatie moet plaatsvinden,  het product moet worden bedacht. Voordat er aan productinnovatie begonnen kan worden moet aan verschillende criteria worden voldaan.

Het product mag namelijk niet al bestaan. Er mogen ook geen patenten worden geschonden. Hierna moet het product in elkaar gezet worden zodat het getest kan worden. Dit duurt vaak lang en is een essentieel onderdeel van de innovatie. Er mag namelijk niks mis zijn met het product. Als mensen geld uitgeven aan product is het onacceptabel als het product nog fouten bevat. Mogelijke fouten kunnen leiden tot mogelijke rechtszaken en dat kost geld. En een zo goed mogelijke innovatie kost zo weinig mogelijk geld.

Productinnovatie voorbeeld

Denk maar eens aan de productinnovatie van een nieuwe iPhone. Allereerst moet het product bedacht worden. Dit gaat dus om de hele iPhone, van de batterij tot het scherm. Als dit eenmaal is afgerond gaan we naar de volgende stap van de innovatie, namelijk het product testen. Als alle testen positief zijn afgerond van de iPhone zal het product op de markt worden gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een bepaalde marktstrategie. Als het product aan de hand van deze strategie op de markt is geplaatst is de innovatie afgerond en kan het bedrijf vanaf dat punt toe zien hoe de productinnovatie is verlopen en of het een succes is geweest.

Info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatie