Het profijtbeginsel is een belangrijk onderdeel van de economie. Het profijtbeginsel komt erop neer dat mensen zelf voor betalen voor bepaalde diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de motorrijtuigbelasting. Maar ook zaken als collegegeld. Het profijtbeginsel is gebaseerd op het idee dat mensen zoveel mogelijk alleen betalen voor hetgeen zij zelf het vaakst gebruiken. Veel overheidsdiensten maken gebruik van het profijtbeginsel. Dit heeft als doel de algemene belastingen zo laag mogelijk te houden. Het profijtbeginsel is om de hier voor genoemde reden een goed instrument van de overheid om het beleid zo eerlijk mogelijk te laten zijn. Het profijtbeginsel geeft in ieder geval de burgers het gevoel dat de belastingen eerlijk zijn ingedeeld.