De SWOT analyse is een analyse die tegenwoordig veel gebruikt wordt in het bedrijfsleven (macro-economie). Het wordt gebruikt bij het bepalen van de strategie van een onderneming. Het is een belangrijk onderdeel van het strategisch beleidsbepalingsproces en je moet het ook meenemen in een strategisch marketingplan. Het gaat hierbij over het leggen van een verbinding tussen het onderzoek en de strategiekeuze. Als je in kaart hebt gebracht wat de interne en externe omgeving is, dan dient dit als input voor de SWOT analyse. Vanuit de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten ga je dan strategische opties formuleren. Als dit gedaan is dan vindt de evaluatie plaats van de strategische opties en dan wordt er een keuze gemaakt.

SWOT Analyse betekenis

De SWOT analyse wordt ook wel de sterkte-zwakteanalyse genoemd. Het bestaat uit Strengths, de sterke punten van een organisatie zelf (het interne deel), Weaknesses, de zwakke punten van een organisatie (het interne deel), Opportunities, de kansen van een organisatie (het externe deel) en de Threats, de bedreigingen van een organisatie (het externe deel). Bij de SWOT analyse kan er gezorgd worden dat er goede input komt voor een ondernemingsplan. Veel bedrijven, die een ondernemingsplan op willen zetten, maken gebruik van een sterkte-zwakteanalyse. Hierdoor wordt namelijk in kaart gebracht wat de sterke punten en zwakke punten zijn van de organisatie en deze kunnen dan als input dienen voor het ondernemingsplan. Wat moet er veranderen en wat kan er zo door worden gevoerd?

SWOT analyse uitleg en dus sterkte-zwakteanalyse uitleg

De sterkte-zwakteanalyse kan gebruikt worden voor het ondernemingsplan en dat wordt ook vaak gedaan. Als eerste ga je een selectie maken. Je maakt een selectie uit je bevindingen van de situatieanalyse en dan geef je aan wat relevant is. Je gaat de factoren met elkaar combineren, sterkten en zwakten en kansen en bedreigingen. Dit noemen we ook wel de mogelijke strategieën. Dan maak je een SWOT matrix. Kansen en bedreigingen zorgen samen voor de strategie groeien, kansen en zwakten zorgen voor verbeteringen. Bedreigingen en sterkten zorgen voor verdedigen en bedreigingen en zwakten zorgen voor terugtrekken/veranderen. Dit kan worden weergegeven in een confrontatiematrix. Dan worden de strategische opties geselecteerd, maar deze moeten eerst worden afgewogen. Dan kan er een voorkeursstrategie worden vastgesteld en moet er gekeken worden of de strategie wel of niet haalbaar is.

SWOT Analyse Matrix

SWOT analyseDe matrix waar zojuist over is gesproken is een onderdeel van de SWOT analyse. Je gaat hierbij de sterkten en zwakten met elkaar confronteren. Het doel wat je hebt is een nieuwe strategie ontwikkelen voor het bedrijf. Bij groeien gaat het over een strategie die gebaseerd is op kansen en sterke punten. We noemen het ook wel de externe factoren waar de organisatie door haar sterke punten goed op kan inspelen. Dan is er strategie verdedigen en deze is gebaseerd op bedreigingen en sterke punten. Dit noemen we ook wel de externe factoren waartegen de organisatie zich kan verdedigen door de sterke punten. Dan is er de strategie verbeteren en die is gebaseerd op kansen en zwakke punten. Het gaat hier over de externe factoren waar de organisatie door haar zwakke punten beter naar kan kijken en zich dus kan verbeteren. Dan is er de laatste strategie en dat is terugtrekken, welke gebaseerd is op bedreigingen en zwakke punten. Het gaat hier over de externe factoren waartegen de organisatie zich moet verdedigen. Als er eenmaal een keuze is gemaakt moet er gekeken worden of dat een strategie haalbaar is, is het relevant? Aanvaard? Financieel haalbaar? Als dit blijkt dan kan men er in de praktijk mee aan de slag gaan. Gebruik daarom de SWOT analyse tabel!