Iedereen kent het woord uitgaven maar economisch is het van belang dit begrip goed te definiëren. Als boekhoudkundig begrip zijn uitgaven een uitstroom van geld of andere liquide middelen naar een ander rechtspersoon. Tegenover deze uitstroom van geld staat meestal natuurlijk een instroom van een ander goed of dienst.  Het inkomende heeft voor de koper logischerwijs een even grote of grotere waarde dan het uitgegeven geld.  Voor een bedrijf is het natuurlijk niet goed als de uitgaven veel groter zijn dan de inkomsten omdat de kaspositie van het bedrijf dan verslechterd. Veel mensen verwarren uitgaven nog wel eens met kosten en daarom bespreken we het verschil nog eens.

Verschil kosten en uitgaven

Het verschil tussen kosten en uitgaven is vaak niet duidelijk voor mensen. Uitgaven hebben met ontvangsten betrekking op de kaspositie van een bedrijf. Kosten hebben samen met opbrengsten juist invloed op de winstgevendheid van een bedrijf. Belangrijk bij kosten is om ze in de juiste boekhoudkundige periode toe te kennen. Bij een eenmalige aankoop gaat het hele bedrag onder de post uitgaven en de afschrijvingen per periode horen juist bij de kosten.

Studenten uitgaven

Natuurlijk is er ook een eenvoudiger beeld van uitgaven namelijk hetgeen wat je uitgeeft. Voor studenten behoren tot de uitgaven bijvoorbeeld kamerhuur en boodschappen. Maar de uitgaven van een student kunnen natuurlijk flink op lopen door bijvoorbeeld regelmatig op stap te gaan. In het dagelijks leven verstaat men onder kosten en uitgaven nagenoeg hetzelfde. Boekhoudkundig is het dus wel van belang onderscheid te maken tussen uitgaven en kosten!