X-inefficiency is een begrip dat je geregeld zult tegenkomen . Het is geïntroduceerd door de Amerikaans-Oekraïense  econoom Harvey Leibenstein. Met X-inefficiency bedoeld hij het verschil tussen het veronderstelde optimale gedrag van een bedrijf en het werkelijk vertoonde gedrag. Een bedrijf kan namelijk nooit helemaal optimaal renderen omdat er sprake is van mensenwerk en verkeerde inschattingen. Een voorbeeld hiervan is de situatie in een monopolie. Een bedrijf zal dan een prijs kiezen die hoger is dan de kosten per eenheid op lange termijn. Maar volgens het concept van de X-inefficiency zal door zaken als overinvesteringen en gebrek aan motivatie toch geen optimale situatie ontstaan. Voor een bedrijf in een monopolie is het moeilijk de X-inefficiency te voorkomen mede door het gebrek aan concurrentie worden ze niet echt uitgedaagd. Bedrijven streven natuurlijk wel altijd naar een optimaal economische situatie maar in de praktijk wordt deze maar zelden bereikt.