Online economische begrippen databank

Basiseconomie.nl helpt u graag bij het opfrissen van uw economische kennis, ook helpen wij studenten bij het leren van stof. Wij streven ernaar om de begrippen zo duidelijk mogelijk uit te leggen, mocht u tips hebben of willen meehelpen met het verspreiden van kennis, dan horen wij het graag. Neemt u contact op via de contactpagina

Economie in de zin van algemene economie en bedrijfseconomie

Er kan een verdeling gemaakt worden in algemene economie en bedrijfseconomie. Bij de algemene economie gaat het over een tak van de economische wetenschap. Er wordt hierbij gekeken naar de economische realiteit, zoals de maatschappij deze beïnvloedt. Dit vak wordt in het middelbaar en hoger onderwijs gegeven. Het is ook een studierichting die aan de universiteit wordt aangeboden. Er worden daarbij verschillende vakken aangeboden zoals macro economie, micro economie, bedrijfseconomie, econometrie, marketing, management en accounting. Bedrijfseconomie is een andere vorm van economie. Dit is een tak van de wetenschap die de handel in goederen en diensten door ondernemingen en de financiële kant van de onderneming gaat bestuderen. Dit is het raakvlak tussen de bedrijfskunde en de economie. Het gaat hierbij over de economische kant van de bedrijfskunde en over de bedrijfskundige kant van de economie.

Bedrijfseconomie

Er zijn verschillende factoren die binnen de bedrijfseconomie aan de orde komen. Daarbij kan er gedacht worden aan financiering. Daarbij gaat het onder andere over ondernemingsfinanciering. Je kunt hierbij denken aan corporate finance, dit is de behoefte van het bedrijf aan middelen om het bedrijfsproces te financieren. Maar er kan ook aandacht worden besteed aan treasury. Dit is het beheer van de kasstromen bij de grote bedrijven, dat wordt uitgevoerd door de treasury afdeling. Dit is ook wel bekend onder de Engelse term cash management. Hierbij wordt er gekeken naar rente- en valutamanagement. Hierbij gaat het over het beheersen van risico’s op het gebied van rente en de vreemde valuta. Maar ook het werkkapitaalbeheer staat hier centraal. Dit is het operationele beheer over het werkkapitaal. Binnen dit vakgebied staat ook de financiële verslaglegging / accounting centraal. Hierbij gaat het over de boekhouding, management accounting, financial accounting, auditing en accountancy, administratieve organisatie en ERP software. Marketing en verkoop komen binnen de bedrijfseconomie ook aan bod. Hierbij gaat het over marketing, merk, reclame, marktonderzoek en bijvoorbeeld prijsdifferentiatie. Een onderwerp dat hier ook veel aan bod komt is de organisatie en de leiding. Het gaat over het organiseren, maar ook over het vormgeven van het bedrijf, zoals het management, de logistiek, organisatiekunde en strategische planning.

Bedrijfskunde, management en organisatie

Er zijn verschillende opleidingen met het vak economie. Opleidingen waar economie ook aan bod komt zijn de opleidingen waarbij bedrijfskunde, management en organisatie centraal staan. Het is een zeer interessant vak. Hoe wordt de richting van de organisatie bepaald? Hoe wordt de gekozen richting in doelstellingen en in een strategie vastgelegd? En hoe werk je de strategie dan uit, zodat de organisatie kan werken aan het realiseren van de doelen? Allemaal aspecten waar aan gedacht moet worden en welke onderzocht moeten worden. Veel mensen vinden dit interessant en dat is dan ook de reden dat zij hierin een opleiding volgen. Deze website kan hierbij helpen door uitleg te geven over termen die veel worden gebruikt in de economie.

Waarom een website over de economie?

Deze website is er om mensen informatie te geven over de basis van de economie. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen de termen die in de economie worden gebruikt kent. Je vindt op deze website economische termen en deze worden hier duidelijk uitgelegd. Je kunt hierdoor beter begrijpen wat docenten en anderen bedoelen en je kunt de lessen beter volgen als je de basis al kent. Er zullen waar nodig ook voorbeelden worden gegeven vanuit de praktijk. Deze voorbeelden spreken vaak boekdelen. Zorg daarom dat je deze website goed in de gaten houdt en de basisbegrippen onder de knie krijgt om op die manier de economie beter te kunnen begrijpen en ontwikkelingen daarin te kunnen volgen. Er komen regelmatig nieuwe termen bij. Kom hier daarom regelmatig een kijkje nemen en houd je economische kennis daarmee op peil.